CAD® – czym jest?

Technika CAD® (Jednoczesna Wielokierunkowa Rozbudowa Łuków Zębowych) autorstwa dr Raphael’a Greenfield’a (USA) jest metodą bezekstrakcyjnego leczenia ortodontycznego.

Poparta dziesiątkami lat doświadczenia autora  oraz tysiącami wyleczonych przypadków stanowi doskonałą alternatywę dla leczenia krzywych zębów w tych sytuacjach, kiedy to rozpoczęcie od klasycznego aparatu stałego wymagałoby usuwania stałych zębów lub doprowadziłoby podczas pierwszego etapu działania aparatu (zwanego niwelizacją) do niekorzystnych następstw  (nadmiernego wychylenia zębów, wyprowadzenia korzeni zębów częściowo poza kości szczęk).

Technika ta polega na zastosowaniu sekwencji aparatów (lip bumper i GMD) do rozbudowy łuków i przeniesieniu etapu niwelizacji aparatem stałym do momentu kiedy pomiędzy krzywymi zębami powstaną szpary, co pozwala podczas ich prostowania uniknąć ww.  negatywnych ruchów.

W metodzie tej wykorzystuje się biologiczne siły ustawiające zęby w przestrzeni neutralnej tzn. tam gdzie równoważą się naturalne siły mięśni pacjenta (warg, policzków i języka) – zupełnie inaczej niż jest to w przypadku klasycznego aparatu stałego, który w przypadku braku miejsca ustawia zęby prosto, niestety często poza tą równowagą.

Zdobyta wiedza na kursach dr Greenfielda, certyfikowanych  szkoleniach w Polsce, a także 6-letnie już doświadczenie z techniką CAD pozwoliły na własne modyfikacje metody, która każdego dnia przynosi wspaniałe rezultaty w postaci pięknych szerokich uśmiechów bez usuwania zębów stałych.