O nas

BARBARA WĘDRYCHOWSKA-SZULC

BARBARA WĘDRYCHOWSKA-SZULC

Właścicielka praktyki. Pracowała w gabinetach szkolnych, lecząc dzieci i prowadząc profilaktykę ortodontyczną.

Przez 25 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej, kształcący zarówno studentów, jak i prowadzący podyplomowe szkolenie lekarzy dentystów w dziedzinie ortodoncji.

Od sierpnia 1992 roku prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę dentystyczną VITAMED 2 (specjalność – ortodoncja).

Kwalifikacje

– dyplom lekarza dentysty – czerwiec 1979 – Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
– specjalizacja Io ze stomatologii dziecięcej – 05.05.1983,
– specjalizacja IIo z ortodoncji – 07-04.1988,
– stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii – 05.10.1994,
– uczestniczka ponad 50 kursów doskonalących z dziedziny ortodoncji i stomatologii.

Praca naukowa

– współautorka akademickiego podręcznika z ortodoncji „Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów”,
– autorka (lub współautorka) artykułów w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych (posiadających wskaźnik IF [Impact Factor]) i polskich czasopismach naukowych.

Praca zawodowa

– od 01.08.1979 do 31.10.1980 – gabinet dentystyczny przy Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie,
– od 01.11.1980 do 30.09.1983 – gabinet dentystyczny przy Szkole Podstawowej w Zbąszyniu,
– od 01.10.1983 do 30.09.2008 – Zakład Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
– od 15.08.1992 prywatna praktyka dentystyczna „ VITAMED 2″ (o specjalności ortodoncja) w Szczecinie.

Działalność społeczna

– czynny członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

JOANNA SAKOWICZ

Wykwalifikowana asystentka stomatologiczna, zajmuje się zarówno rejestracją pacjentów jak i asystuje przy wszystkich zabiegach w praktyce.