Jak leczymy

Do leczenia wad zgryzu używamy wielu rodzajów aparatów ortodontycznych. Dobór aparatu zależy między innymi od rodzaju wady, wieku, a czasem również od oczekiwań pacjenta (w wielu przypadkach możemy osiągnąć ten sam wynik leczenia różnymi metodami).

Aparaty ortodontyczne stałe

Aparaty stałe (cienkołukowe) są przyklejane do zębów stałych pacjenta na cały czas leczenia. Stosujemy je u młodzieży i osób dorosłych. Do przyklejonych do powierzchni zębów zamków, rurek lub pierścieni ortodonta przywiązuje (za pomocą metalowych lub elastycznych wiązań – ligatur) elementy druciane – łuki, co umożliwia precyzyjne ustawienie zębów, leczenie obrotów czy stłoczeń. Pacjent sam nie aktywuje aparatu („podkręca”), aktywacji dokonuje lekarz-ortodonta podczas wizyty w gabinecie. Podczas leczenia może być konieczne zastosowanie dodatkowych elementów, wspomagających działanie aparatu stałego (takich jak wyciągi elastyczne (gumki), wyciągi zewnątrzustne, itp.); są one zakładane przez samego pacjenta i ich stosowanie jest konieczne do uzyskania planowanego efektu.

 

Innym rodzajem aparatów stałych są aparaty grubołukowe. W technice CAD stosujemy dystalizatory GMD (Greenfield Molar Distalizer), Lip Bumpery, śruby typu Hyrax oraz łuki podniebienne, umiejscowione od strony podniebienia, umożliwiające (rozbudowę) zbyt wąskich łuków zębowych, co często pozwala uniknąć ekstrakcji (usuwania) zębów.

Hyrax-na-pierścieniach śruby typu Hyrax

Wszystkie aparaty stałe wymagają utrzymywania przez pacjenta doskonałej higieny jamy ustnej.

W przypadku ciężkich wad zgryzu (szczególnie tych uwarunkowanych genetycznie) może być konieczne leczenie kilkuetapowe (które trwa wiele lat i kończy się już po zakończeniu wzrostu) lub leczenie prowadzone wspólnie przez kilku specjalistów (np. chirurga szczękowego, periodontologa, protetyka czy stomatologa-estetyka).

Aparaty ortodontyczne zdejmowane

Aparaty zdejmowane (zakładane przez samego pacjenta) służą do leczenia  nieprawidłowego ustawienia zębów głównie u dzieci, w okresie wymiany zębów mlecznych na stałe. Aby osiągnąć dobry wynik leczenia, wymagają doskonałej współpracy ze strony dziecka i jego rodziców. Powinny być użytkowane przez dziecko przez kilkanaście godzin w ciągu doby. Zamontowana w aparacie śruba powinna być regularnie rozkręcana przez rodziców/samego pacjenta (częstotliwość rozkręcania śruby ustala ortodonta), umożliwiając rozbudowę jamy ustnej.

Aparaty ortodontyczne zdejmowane Aparaty ortodontyczne zdejmowane Aparaty ortodontyczne zdejmowane Aparaty ortodontyczne zdejmowane